Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Huidkliniek Linskens gebruikt onderstaande behandeltechnieken:

Bij manuele lymfdrainage activeert de huidtherapeut, met een zacht pompende beweging, het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid. De lymfdrainage stimuleert de vochtopname door de lymfvaten en verhoogt de afvoer van weefselvocht.

Oedeem- en fibrosegrepen zijn speciale handgrepen. Met oedeemgrepen leidt de huidtherapeut vocht door het weefsel naar een plaats waar het vocht gemakkelijker wordt opgenomen. Met fibrosegrepen maakt de huidtherapeut verhard weefsel (fibrose) soepeler.

Ambulante compressietherapie is een combinatie van het zwachtelen van ledematen door de huidtherapeut en bewegen door de patiënt.

Lymftaping is een techniek met plaktape die wordt gebruikt om gebieden te draineren waar de huidtherapeut geen ambulante compressie kan toepassen.

Welke behandeling is voor jou geschikt?

Onze oedeemtherapie behandelingen

Oedeemtherapie

Integrale oedeemtherapie is bedoeld om vochtophopingen (oedeem) te verminderen. Door: manuele lymfdrainage, compressietherapie (zwachtelen en therapeutisch elastische kousen), lymftaping en zelfmanagement.

Lymftaping

Een speciale tape wordt op spanning op een opgerekt huid geplakt. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de eerste en tweede huidlaag.

Aangesloten bij: