Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk om op eigen initiatief zonder verwijzing van de huisarts de huidtherapeut te bezoeken. Voorafgaand aan de behandeling zal de huidtherapeut een screening uitvoeren met behulp van een vragenlijst. Zo signaleert zij de aandoeningen die niet in het eigen werkgebied vallen. Als de resultaten aanleiding geven, zal de huidtherapeut u doorverwijzen naar de huisarts voor nader onderzoek.