Directe toegankelijkheid

Huidtherapie zonder verwijzing

Sinds 2011 kunt u zelf een huidtherapeut bezoeken, zonder verwijzing van uw huisarts. Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt voor een consult, voert de huidtherapeut eerst met behulp van een vragenlijst een screening uit. Hiermee signaleert zij aandoeningen die buiten ons werkgebied vallen. Als ze vaststelt dat het nodig is, zal ze u adviseren voor verder onderzoek naar uw huisarts te gaan.

Hoewel de huidtherapeut direct toegankelijk is, stellen sommige zorgverzekeraars de eis dat er voor vergoeding wél een verwijzing nodig is. Als u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u om tijdig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u juist ben geïnformeerd.

Welke behandeling is voor jou geschikt?

Aangesloten bij: