Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg Huidkliniek Linskens

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Alle huidtherapeuten van Huidkliniek Linskens zijn aangesloten bij de NVH.

Voor u is het belangrijk om te weten dat alle huidtherapeuten van Huidkliniek Linskens zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Bovendien komt u alleen voor vergoeding in
aanmerking als u wordt behandeld door een geregistreerde huidtherapeut.

Aangesloten bij: